معاونت شهرسازی مشهد

۰۸تیر
معاونت شهرسازی مشهد باید به سمت توسعه پایدار حرکت کند
نایب رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد مقدس:

معاونت شهرسازی مشهد باید به سمت توسعه پایدار حرکت کند

نایب رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد مقدس گفت: فعالیت و عملکرد شهرداری در حوزه شهرسازی باید به صورت توسعه پایدار دنبال شود؛ در این مسیر باید نگاه از نگاه صرف به حوزه تراکم فروشی خارج شود.