مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل بار، جعفر شمس ، مشهد

۰۷اسفند
راه‌اندازی باشگاه ارائه خدمات رفاهی رانندگان سازمان حمل و نقل بار درون شهری در مشهد
مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار درون شهری و حومه شهرداری مشهد خبر داد:

راه‌اندازی باشگاه ارائه خدمات رفاهی رانندگان سازمان حمل و نقل بار درون شهری در مشهد

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار درون شهری و حومه شهرداری مشهد از راه‌اندازی باشگاه ارائه خدمات رفاهی برای رانندگان سازمان حمل‌و‌نقل بار درون شهری خبر داد.

۰۹بهمن
آغاز طرح نظارت هوشمند ناوگان حمل بار از نیمه دوم بهمن ماه
مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل بار درون شهری شهرداری مشهد خبر داد:

آغاز طرح نظارت هوشمند ناوگان حمل بار از نیمه دوم بهمن ماه

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل بار درون شهری شهرداری مشهد از آغاز طرح کنترل و نظارت هوشمند ناوگان حمل بار و ممنوعیت تردد ناوگان باری سنگین و نیمه سنگین خبر داد.