محمدرضا قلندر

۲۳فروردین
محمدرضا قلندر شهردار مشهد شد
با رای اعضای شورای ششم شهر مشهد:

محمدرضا قلندر شهردار مشهد شد

محمدرضا قلندر با رای اعضای شورای شهر به عنوان شهردار مشهد انتخاب شد. وی از شهرداران سابق مناطق مشهد است و  مدیرکلی راه‌وشهرسازی قم و خراسان‌رضوی، سرپرست شهرداری منطقه ۸  و شهردار منطقه ۲  را در کارنامه سوابق خود دارد.