مانکن زنده

۲۶آبان
مانکن زنده پشت ویترین یک مانتوفروشی در مشهد جنجال آفرید
واکنش ها به یک اتفاق:

مانکن زنده پشت ویترین یک مانتوفروشی در مشهد جنجال آفرید

عصرامروز انتشار خبر و عکس استفاده یکی از فروشگاه‌های سطح شهر مشهد از مانکن زنده خانم در پشت ویترین در یکی از خیابان های اصلی شهر مشهد در فضای مجازی تا کنون بازتاب های متفاوتی در سطح جامعه در پی داشته است.