فیسبوک

۱۲دی
سلنا گومز، فیسبوک را دروغگو نامید
شما مسئول مرگ هزاران نفر هستید:

سلنا گومز، فیسبوک را دروغگو نامید

سلنا گومز ستاره دنیای موسیقی فیسبوک را به دروغ‌گویی متهم کرد و نوشت: بهای نشر اطلاعات نادرست علمی از دست رفتن جان انسان‌هاست.