فرشته حسینی

۲۳آبان
فرشته حسینی: امروز روز خوبی برای مادرم نبود
بازیگر سینما در انتظار پاسخ مسئولان:

فرشته حسینی: امروز روز خوبی برای مادرم نبود

من در این کشور ۲۳ سال پیش به دنیا آمدم و اینجا بزرگ شدم و احساس تعلق خاطر دارم به خیابان ها و آدم هایش. پس تکلیف ما را مشخص کنید!