عکس روی کارت ملی

۲۸آذر
چرا عکس روی کارت ملی این‌قدر زشت است؟
پاسخ عجیب به یک سوال عجیب:

چرا عکس روی کارت ملی این‌قدر زشت است؟

با وجودی که برخی‌ها از زیبایی خدادادی سهم زیادی دارند ولی باز هم به نظر می رسد عکس روی کارت ملی آنها اینقدر زشت است.