طرح‌های تفصیلی شهر مشهد

۲۱بهمن
ابلاغ طرح‌های تفصیلی شهر مشهد با حمایت استاندار
نائب رئیس و سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد:

ابلاغ طرح‌های تفصیلی شهر مشهد با حمایت استاندار

نائب رئیس و سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد از ابلاغ طرح‌های تفصیلی با حمایت استاندار خراسان رضوی خبر داد.