شورای شهر

۲۷آذر
پژوهش‌های فاقد کاربرد در حوزه شهر و شهروند،حذف خواهند شد
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات شورای شهر مشهد:

پژوهش‌های فاقد کاربرد در حوزه شهر و شهروند،حذف خواهند شد

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی شورای اسلامی شهر مشهدمقدس گفت: در کنار تعریف دقیق مسأله، نیاز پژوهشی و کاربست نتایج پژوهشی، زمینه‌سازی نوعی از سرمایه‌گذاری کمی و کیفی در بدنه مدیریت شهری نیز باید صورت پذیرد که باعث بالندگی مدیریت شهری در جهت ارتقاء کمی و کیفی خدمات‌رسانی به شهروندان شود.