شهر ترمیمی

۱۲اردیبهشت
تعریف دبیرخانه «شهر ترمیمی» ذیل حوزه شهردار مشهد
رئیس کمیسیون خدمات‌شهری و محیط‌زیست شورای اسلامی شهر مشهد مقدس:

تعریف دبیرخانه «شهر ترمیمی» ذیل حوزه شهردار مشهد

رئیس کمیسیون خدمات‌شهری و محیط‌زیست شورای اسلامی شهر مشهد مقدس گفت: با تصمیم اتخاذ شده از سوی اعضای شورای اسلامی شهر، مقرر شد دبیرخانه شهر ترمیمی ذیل حوزه شهردار تعریف شود و قائم مقام آن نیز معاون خدمات‌ و محیط‌زیست شهری شهرداری مشهد مقدس باشد.