شعرخوانی اردوغان

۲۴آذر
ابراهیم کاراگول روزنامه‌نگار نزدیک به اردوغان، ایران را تهدید کرد
در واکنش به توئیت وزیر ارتباطات ایران:

ابراهیم کاراگول روزنامه‌نگار نزدیک به اردوغان، ایران را تهدید کرد

پس از جنجال های فراوان شعرخوانی رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه در مورد رود ارس باعث بروز تنش هایی میان ایران و ترکیه شده است؛ این بارابراهیم کاراگول روزنامه‌نگار نزدیک به اردوغان با انتشار پستی در اینستاگرام خود به توئیت آذری جهرمی واکنش تند و تهید امیزی نشان داد.