شایعه

۱۲آبان
آیا ماسک زدن برای سلامت مضر است؟
بررسی شایعات پیرامون مضرات ماسک:

آیا ماسک زدن برای سلامت مضر است؟

دبیر کل اتحادیه جهانی مبارزه با بیماری‌های ریوی گفت: استفاده از ماسک هیچ خلل و اشکالی در تنفس و اکسیژن‌گیری افراد ایجاد نمی‌کند و شایعات مطرح شده در این زمینه بی‌اساس و غیرعلمی است.