سرقت

۱۲آبان
چرا سارق اموال سلبریتی‌ها زودتر از مردم عادی دستگیر می‌شود؟
با دستگیری سریع سارقان گردنبند علی دایی مطرح شد:

چرا سارق اموال سلبریتی‌ها زودتر از مردم عادی دستگیر می‌شود؟

برخی از پرونده‌های سرقت توسط پلیس به صورت ویژه و با قید دستور فوریت رسیدگی می‌شوند.