سرقت در مشهد

۲۵آبان
دو فرار خونین هالیوودی در مشهد!

دو فرار خونین هالیوودی در مشهد!

سارقانی که برای فرار از چنگ پلیس، صحنه‌های وحشتناکی را رقم زدند، درحالی دستگیر شدند که خودروی پراید آن‌ها پس از تصادف با یک دستگاه پراید عبوری در هوا چرخید و به آهن پاره تبدیل شد.