سرانه های فرهنگی و مذهبی

۲۴دی
سرانه‌های فرهنگی و مذهبی در طرح‌های تفصیلی مشهد مورد توجه قرار گیرد
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس:

سرانه‌های فرهنگی و مذهبی در طرح‌های تفصیلی مشهد مورد توجه قرار گیرد

سرانه‌های فرهنگی و مذهبی همچون مسجد، حسینیه و مراکز دینی باید متناسب با جمعیت فرهنگی و مذهبی شهر مدنظر قرار گیرد.