زنان تن فروش

۲۹آذر
گفتگو با پریسا ؛ منشی خانه فساد در پونک
روی خط حوادث:

گفتگو با پریسا ؛ منشی خانه فساد در پونک

دختر 20 ساله به نام پریسا؛ منشی خانه فساد که به اتهام فساد و فحشا در زندان سر می کند،در گفتگویی جزئیات اغفال شدنش را شرح می دهد.