زائر

۲۳بهمن
افزایش ضریب ماندگاری زائر در مشهد
سرپرست شرکت گردشگری شهرداری مشهد اعلام کرد:

افزایش ضریب ماندگاری زائر در مشهد

سرپرست شرکت گردشگری شهرداری مشهد گفت: مدیریت شهری مشهد مقدس، زیارت و گردشگری را دو بال و مکمل یکدیگر می‌داند که با تکیه بر آنها می‌توان رونق همه‌جانبه شهر را فراهم آورد.