رئیس کمیسیون ویژه ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: خوشبختانه طی یک سال گذشته با توجه ویژه شهردار و کمیسیون اقدامات خوبی در حوزه ورزش جانبازان و معلولین از جمله ناشنوایان انجام‌شده است.

۲۳مرداد
توجه ویژه مدیریت شهری مشهد به ورزش جانبازان و معلولین
رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورای شهر مطرح کرد:

توجه ویژه مدیریت شهری مشهد به ورزش جانبازان و معلولین

رئیس کمیسیون ویژه ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر مشهد گفت: شورا و شهرداری مشهد در دوره ششم نگاه ویژه‌ای به ورزش حوزه جانبازان و افراد دارای معلولیت دارد.