دیزباد نیشابور

۰۸آذر
دیزباد؛ روستایی خودکفا با تمدن غنی
نگاهی به تنها روستای بدون بی سواد ایران:

دیزباد؛ روستایی خودکفا با تمدن غنی

روستای دیزباد در نیشابور و چند قدمی مشهد، روستای پلکانی و شبیه به ماسوله است که خوشبختانه اهالی اش به آن وفادار بوده اند و به دلیلِ برخورداری از فرهنگی غنی و پیشرفته، کمر به نابودی روستا و فراموشیِ آن نبسته اند. این روستا، تنها روستایی است که صد در صدِ مردمش با سواد اند و از سال 1312 شمسی مدرسه داشته است.