دبی

۱۳آبان
ارائه اقامت یک ساله دبی برای شاغلان خارجی دورکار
جذب حداکثری سرمایه در دوران کرونا:

ارائه اقامت یک ساله دبی برای شاغلان خارجی دورکار

دبی درصدد ارائه ویزای جدیدی به خارجی‌های دورکار است تا بتوانند به‌همراه خانواده خود برای مدت یک سال در این شهر اقامت کنند.