دبی

13آبان
ارائه اقامت یک ساله دبی برای شاغلان خارجی دورکار
جذب حداکثری سرمایه در دوران کرونا:

ارائه اقامت یک ساله دبی برای شاغلان خارجی دورکار

دبی درصدد ارائه ویزای جدیدی به خارجی‌های دورکار است تا بتوانند به‌همراه خانواده خود برای مدت یک سال در این شهر اقامت کنند.