خودی

13آبان
بورس را چه کسی به هم ریخت؟
همیشه پای یک خودی در میان است

بورس را چه کسی به هم ریخت؟

عضو ناظر شورای عالی بورس از تخلفات یک حقوقی نزدیک به دولت و اثرگذاری آن بر جریان روند نزولی بازار سهام پرده برداشت.