خودرو

۱۰آبان
سناریوهای مختلف برای کاهش قیمت خودرو
در پی افزایش بی رویه قیمت خودرو:

سناریوهای مختلف برای کاهش قیمت خودرو

دبیر انجمن قطعه‌سازان اعلام کرد؛ سناریوهای مختلفی برای قیمت گذاری خودرو مطرح است و ایرادات هر کدام در حال بررسی است.