خوداتکایی مدیریت شهری

۲۴دی
مدیریت شهری باید به سمت خوداتکایی گام بردارد
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس:

مدیریت شهری باید به سمت خوداتکایی گام بردارد

باورمند به این اصل هستیم که مدیریت شهری باید به سمت خوداتکایی برود تا برای تامین حداقل‌ها، وابسته و نیازمند نباشیم؛ در چنین شرایطی می‌توانیم پروژه‌ها را سرعت ببخشیم، هزینه‌ها کاهش یابد و کیفیت نیز ارتقا پیدا کند.