خرید خدمت

۰۷بهمن
خرید خدمت سربازی عملیاتی می‌شود؟

خرید خدمت سربازی عملیاتی می‌شود؟

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ از مصوبات جدید کمیسیون متبوع خود برای خرید خدمت سربازی مشمولان خارج از کشور خبر داد.