خراسانی

۱۹آبان
دوتارنواز خراسانی بر اثر کرونا درگذشت

دوتارنواز خراسانی بر اثر کرونا درگذشت

رحمان گواهی از هنرمندان نسل میانی دو تار نوازی منطقه خراسان شمالی یکشنبه هجدهم آبان ماه به دلیل ابتلا به کرونا دار فانی را وداع گفت.