خدمات شهری مشهد

۲۰خرداد
لزوم تغییر گونه‌های کاشت و نگهداشت فضای سبز مشهد
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس تاکید کرد :

لزوم تغییر گونه‌های کاشت و نگهداشت فضای سبز مشهد

آنچه مسلم بوده، این است که در شرایط کنونی باید به سمت گونه‌های کم‌آب‌طلب گام برداریم و تغییر گونه‌های کاشت و نگهداشت فضای سبز را داشته باشیم.