حقوق شهرداری

۲۶اسفند
حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و املاک شورای اسلامی شهر مشهد:

حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری

یکی از رسالت‌های حوزه حقوقی شهرداری، حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری است.