حسن روحانی

۱۸آبان
پیام معنادار روحانی به دولت احتمالی جو بایدن
در حاشیه جلسه ستاد ملی کرونا:

پیام معنادار روحانی به دولت احتمالی جو بایدن

رئیس جمهور گفت: امیدواریم شرایط طوری باشد که تحریم کنندگان بفهمند راه‌شان نادرست بوده است و به هیچ عنوان به اهدافشان دست نخواهند یافت و این تجربه سه ساله درسی برایشان باشد تا دولت جدید آمریکا به تعهداتش برگردد و در برابر قانون تسلیم باشد.