حرم مطهر

۲۵آبان
مدیر حرم رضوی: تقریباً همه زائران دستور‌العمل‌های بهداشتی را رعایت می‌کنند

مدیر حرم رضوی: تقریباً همه زائران دستور‌العمل‌های بهداشتی را رعایت می‌کنند

مدیر حرم مطهر رضوی گفت: بیش از ۹۰ درصد زائران دستور‌العمل‌ها را رعایت می‌کنند. البته ۱۰ درصد باقی‌مانده هم با تذکر خادمان رعایت می‌کنند. این درحالی است که در کشور کمتر از ۶۰ درصد افراد از ماسک استفاده می‌کنند.