جاده دستگردان

۰۱آذر
آغاز عملیات آسفالت جاده دستگردان
عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد:

آغاز عملیات آسفالت جاده دستگردان

یکی از مطالبات اصلی شهروندان آسفالت جاده دستگردان، بین دو جاده 75 متری رضوی و جاده سرخس(بولوار حر) بود که عملیات اجرایی آن امروز آغاز شده و ظرف 72 ساعت به اتمام خواهد رسید.