جابجایی پادگان ارتش در مشهد

۰۵اردیبهشت
گره 17 ساله جابجایی پادگان ارتش در مشهد باز شد
مهدی ناصحی نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد:

گره 17 ساله جابجایی پادگان ارتش در مشهد باز شد

مهدی ناصحی، نایب رئیس شورای شهر مشهد در نظق پیش از دستور خود در ابتدای سی و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد از جابجایی پادگان ارتش در مشهد پس از ۱۷ سال خبر داد