تکذیب

۲۶بهمن
دو شغله بودن عضو شورای شهر مشهد تکذیب شد
در واکنش به شایعات در فضای مجازی:

دو شغله بودن عضو شورای شهر مشهد تکذیب شد

عضو شورای شهر مشهد گفت:با توجه به سرپرستی هسته گزینش از شورای شهر هیچ مبلغی دریافت نمی‌کنم و به صورت پاره وقت فعالیت دارم، از سمت سرپرستی هسته گزینش حقوق دریافت می‌کنم.