تتوموقت

۲۵اردیبهشت
نسل جدید خالکوبی‌های موقت با جوهر جدید

نسل جدید خالکوبی‌های موقت با جوهر جدید

یک مرکز خالکوبی مدعی شد با ایجاد نوع جدیدی از جوهر که فقط یک سال دوام دارد و ایجاد خالکوبی‌های موقت؛ مشکل کسانی را که از خالکوبی پشیمان می‌شوند، حل کرده است.