تبادل جاسوس

۰۶آذر
تبادل جاسوس اسرائیل با سه تاجر ایرانی
با توافق دستگاه های امنیتی صورت گرفت:

تبادل جاسوس اسرائیل با سه تاجر ایرانی

یک فعال اقتصادی و دو شهروند ایرانی که به اتهامات واهی، در خارج از کشور بازداشت شده بودند، با یک جاسوس دو تابعیتی که برای رژیم صهیونیستی فعالیت می‌کرد، تبادل و آزاد شدند.