بناهای تاریخی مشهد

۲۲اردیبهشت
اعتبار 110 میلیارد تومان جهت احیاء و مرمت آثار و بناهای تاریخی مشهد
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد:

اعتبار 110 میلیارد تومان جهت احیاء و مرمت آثار و بناهای تاریخی مشهد

شورای اسلامی اهتمام جدی نسبت به احیاء و تقویت هویت و تاریخ شهر مشهد مقدس داشته و برهمین اساس، در سال 1402، اعتباری معادل 110 میلیارد تومان برای احیاء و مرمت آثار و بناهای تاریخی درنظر گرفته شده است.