بحران کرونا در خراسان رضوی

۲۵آبان
نگاهی به محدودیت‌های کرونایی در خراسان رضوی: از اعمال تا اجرا

نگاهی به محدودیت‌های کرونایی در خراسان رضوی: از اعمال تا اجرا

به گفته تعدادی از مسئولان ستاد مقابله با کرونا در شهرهای با وضعیت حاد کرونا در خراسان رضوی، تصمیمات مرتبط با کرونا از جمله تصمیم در رابطه با اعمال محدودیت‌ها باید محلی باشند.