بحران کرونا در خراسان رضوی

25آبان
نگاهی به محدودیت‌های کرونایی در خراسان رضوی: از اعمال تا اجرا

نگاهی به محدودیت‌های کرونایی در خراسان رضوی: از اعمال تا اجرا

به گفته تعدادی از مسئولان ستاد مقابله با کرونا در شهرهای با وضعیت حاد کرونا در خراسان رضوی، تصمیمات مرتبط با کرونا از جمله تصمیم در رابطه با اعمال محدودیت‌ها باید محلی باشند.