بانک دانش

۲۶اسفند
گرد غفلت از «بانک دانش شهرداری» زدوده شود
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس:

گرد غفلت از «بانک دانش شهرداری» زدوده شود

باید گذری به کتابخانه‌ها و بانک دانش شهرداری داشته باشیم و از این ظرفیت بی‌نظیر در تعریف پروژه‌ها بهره گرفت؛ درغیر اینصورت، عمر دوره خدمتی شورای شهر صرف انجام مطالعات خواهد شد.