ایران و امریکا

۲۱آبان
می‌خواهیم با ایران مذاکره کنیم
نماینده ویژه امریکا در امور ایران:

می‌خواهیم با ایران مذاکره کنیم

مقام آمریکایی بر تداوم فشار بر ایران تاکید کرد و همزمان گفت که می‌خواهیم با ایران مذاکره کنیم و اهمیتی ندارد چه کسی در ۲۰۲۱ رئیس‌جمهور باشد.