ایران استرالیا

۰۸آذر
معجزه در ملبورن؛ شادی در ایران
۲۳ سال پس از برد تاریخی ایران مقابل استرالیا:

معجزه در ملبورن؛ شادی در ایران

امروز هشتم آذرماه است و پس از گذشت بیست و سه سال هنوز شنیدن بعضی کلمات استرالیایی ها را در بهت فرو می برد و باعث غرور و افتخار ایرانی ها می شود.