اوراق مشارکت

۲۳فروردین
انتشار ۳۹ هزارمیلیارد ریال اوراق مشارکت برای شهر مشهد
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد خبر داد:

انتشار ۳۹ هزارمیلیارد ریال اوراق مشارکت برای شهر مشهد

سیدابراهیم علیزاده رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد از انتشار اولیه 39 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت توسط شهرداری مشهد در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ خبر داد.

۳۰آبان
انتشار ۲.۷ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت از ابتدای شورای ششم مشهد
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس:

انتشار ۲.۷ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت از ابتدای شورای ششم مشهد

بسیار خرسندیم که با درایت و ریل‌گذاری‌های صورت گرفته، عملکرد رضایتبخشی را در حوزه معاونت اقتصادی شاهد هستیم و دستاوردهای امسال نسبت به سال گذشته ملموس‌تر است؛ براساس گزارش‌ها، بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ حوزه اقتصادی، زودتر از موعد محقق خواهد شد.