انتخابات

۱۶آبان
بایدن یا ترامپ؟
سناریوهای محتمل پیش پای آمریکا:

بایدن یا ترامپ؟

بیش از دو روز از پایان رای گیری انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا می‌گذرد، اما هنوز نتیجه نهایی شمارش آرا مشخص نشده است.