انتخابات امریکا

۲۱آبان
سیمپسون‌ها از کجا آمدند؟
همه چیز پیرامون پیشگویی های یک مجموعه تلویزیونی

سیمپسون‌ها از کجا آمدند؟

انتخابات اخیر آمریکا باز هم پای ادعای پیشگویی مجموعه انیمیشن «سیمپسون‌ها» را به تحلیل‌ها باز کرده است؛ آیا تولیدکنندگان این محصول شبکه فاکس واقعا پیشگو بودند؟