اقتصادی مردمی

۲۳فروردین
اقتصاد مردم محور نیاز اول شهر مشهد است
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های شورای اسلامی شهر مشهد:

اقتصاد مردم محور نیاز اول شهر مشهد است

رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های شورای اسلامی شهر مشهد گفت: یکی از مهم‌ترین محور بیانات رهبر معظم انقلاب، مردمی کردن اقتصاد و فراهم سازی بسترهای نقش‌آفرینی مردم در حوزه‌های اقتصادی است و این موضوع در دستور کار شورای ششم قرار دارد.